Rejon Solecznicki (Šalčininkų rajonas)

Rejon solecznicki znajduje się na południowym wschodzie Litwy, tuż obok rejonu wileńskiego. Odległość od Wilna do centrum rejonu - Solecznik - wynosi zaledwie 50 km. Rejon mieści się przy granicy z Białorusią.

Centrum rejonu – Soleczniki (Šalčininkai), drugie według wielkości miasteczko – to Ejszyszki (Eišiškės). W rejonie płynie rzeka Merecza (Merkys) – ósma według długości rzeka na Litwie. Około 40% powierzchni rejonu tworzą lasy, rejon jest jednym z przodujących według ilości lasów.

Rejon jest miejscem uprawiania roli, rolnictwo jest tu bardzo popularne. Najpopularniejsze – hodowla zwierząt. W rejonie żyło i żyje wielu znanych w całej Litwie znanych ludzi, między innymi Anna Krepsztul.

Wielką cenność kulturową stanowią kościoły rejonu: kościoły w Turgielach (Turgeliai), Tabaryszkach (Tabariškės), Jaszunach (Jašiūnai), Butrymańcach (Butrimonys), Dziewieniszkach (Deveniškės), Ejszyszkach (Eišiškės), Koleśnikach (Kalesnikai) i inne. W spisie zabytkowych budynków państwa litewskiego są takie budynki rejonu: kościół w Tabaryszkach, były budynek zakonu w Norwieliszkach (Norveliškės), kaplica Pawłowa (Pavlovas) i inne. Między zabytkami urbanistycznymi Litwy są między innymi dwie miejscowości rejonu: Dziewieniszki oraz Ejszyszki.

Gminy rejonu:

Gmina Biała Waka (Baltosios Vokės seniūnija)
Gmina Butrymańce (Butrimonių seniūnija)
Gmina Dajnowa (Dainavos seniūnija)
Gmina Dziewieniszki (Dieveniškių seniūnija)
Gmina Gierwiszki (Gerviškių seniūnija)
Gmina Jaszuny (Jašiūnų seniūnija)
Gmina Kamionka (Akmenynės seniūnija)
Gmina Koleśniki (Kalesninkų seniūnija)
Gmina Paszki (Poškonių seniūnija)
Gmina Ejszyszki (Eišiškių seniūnija)
Gmina Podborze (Pabarės seniūnija)
Gmina Soleczniki (Šalčininkų seniūnija)
Gmina Turgiele (Turgelių seniūnija)Źródła:
S. Buchaveckas "Šalčios Žemė" (Wydawnictwo "Mintis" 1992 rok)

Ostatnia aktualizacja: 13 sierpnia, 2012
Jeżeli chcesz uzupełnić lub nie zgadzasz się z podaną informacją skontaktuj się z wydawcą lub napisz nowy artykuł.