Gmina leży na południu od Wilna w odległości 12 kilometrów, po obu stronach kolei Wilno – Lida....
Gmina Niemenczyn jest jedyną w rejonie wileńskim gminą miejską, Niemenczyn – jedynym miastem w rejoni...
W 1905 r. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia kupiło w Wilnie w dzielnicy Antokol przy ul. Se...
Wilno - 600-tysięczne miasto, stolica niepodległej Litwy. Miasto jest pełne życia, szybko się rozwija....
Waga - bruzda...
Hultaj - leniuch...
Odbywa się latem każdego roku. Podczas festiwalu możemy podziwiać premiery teatralne, muzyczne. Odbywa...
Wilno - 600-tysięczne miasto, stolica niepodległej Litwy. Miasto jest pełne życia, szybko się rozwija....
Patriarcha Wileńszczyzny, Duchowy Pasterz wielu pokoleń Polaków litewskich. Ksiądz Józef Obrembski był...
Reżyser i kierownik artystyczny teatru. Urodzona w Wilnie. Od dzieciństwa pasjonuje się teatrem. Ab...
20 czerwca 1944 roku w Glinciszkach koło Podbrzezia zamordowano 38 osób....
W 1385 r. pomiędzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim została zawarta tak zwana unia kre...
Wypiek na stół wigilijny....