Landwarów oddalony od Wilna o 5 km. ...
Podwileńska gmina Awiżenie....
Projekt techniczny kościoła pochodzi z Polski: świątynię niemieską wzniesiono na wzór kościoła pw. Św....
Werki są położone w odległości około 10 km od centrum Wilna. Nazwa Werki pochodzi od starolitewskiego ...
Inaczej sklep. ...
Maszyna rolnicza służąca do cięcia słomy, siana i roślin pastewnych na sieczkę - drobno posiekaną pasz...
Odbywa się latem każdego roku. Podczas festiwalu możemy podziwiać premiery teatralne, muzyczne. Odbywa...
Zlot turystyczny Polaków na Litwie – turystyczno-sportowy zlot Polaków na Litwie, stawiający sobie za ...
Schola „Śpiewające Rafałki” przy parafii św. Rafała Archanioła w Wilnie pod kierownictwem Krystyny Gre...
Na początku roku 1994 na Litwie została przyjęta ustawa o organizacjach społecznych, zgodnie z którą m...
20 czerwca 1944 roku w Glinciszkach koło Podbrzezia zamordowano 38 osób....
Powstanie narodowe rozpoczęte przez Piotra Wysockiego w nocy 29 XI 1830 r., zakończone w październiku ...
Wypiek na stół wigilijny....