Gmina Niemież znajduje się w odległości 8 km od Wilna. Największe osiedla to Niemież (centrum gminy) ...
Wieś Krawczuny znajduje się na zachodnich krańcach Wilna, tuż za dzielnicą „Zameczek” (Pilaitė), sąsia...
Dotychczas w osiedlu nie było ośrodka kultury. Centrum Wspólnoty powstało ze środków funduszy europejs...
Z Góry Trzykrzyskiej roztacza się wspaniała panorama Starówki Wileńskiej – jest ona jedną z największy...
Jeźli, Jeśli...
Szynka...
Kwiaty Polskie - to festiwal, odbywający się w Niemenczynie. ...
Rzeczpospolita Pawłowska funkcjonowała 25 lat. Jej założycielem był ksiądz Paweł Ksawery Brzostowski. ...
Zespół CASUS istnieje od sierpnia 2011 r. Działa przy parafii pw. św. Józefa w Korwiu (rej. wileński)....
Urodzona 18 czerwca 1958 r. w Białorusi, w Ostrowcu....
W 1385 r. pomiędzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim została zawarta tak zwana unia kre...
„Nigdy w życiu nie byłem w Wilnie. (…) Przez całe moje życie, przynajmniej od czasu, kiedy doszedłem d...
Wypiek na stół wigilijny....