Gmina Mejszagoła jest miejscem o bogatej przeszłości historycznej. Tutejsze grodzisko świadczy o tym, ...
Gmina liczy około 15 wsi. ...
Werki są położone w odległości około 10 km od centrum Wilna. Nazwa Werki pochodzi od starolitewskiego ...
Lufcik - furtka okienna...
Wyraz zastępujący na Wileńszczyźnie druty do wiązania. ...
Wilno - 600-tysięczne miasto, stolica niepodległej Litwy. Miasto jest pełne życia, szybko się rozwija....
Początki Jarmarku Kaziukowego sięgają początku XVII w. Jarmark jest organizowany w ostatni weekend prz...
Waldemar Dudojć – to jest młody talent Ciechanowiszek. Urodził się 16 czerwca 2003 r. ...
Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” jest najstarszym zespołem na Wileńszczyźnie, który ju...
Powstanie narodowe rozpoczęte przez Piotra Wysockiego w nocy 29 XI 1830 r., zakończone w październiku ...
W 1385 r. pomiędzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim została zawarta tak zwana unia kre...
Wypiek na stół wigilijny....