Wieś w rejonie wileńskim w gminie Dukszty. Centrum sołectwa, którego sołtysem jest Tadeusz Zdanowicz, ...
Wieś Wojdaty leży na południowy zachód od Wilna na prawym brzegu rzeki Waki (Vokė)....
W 1905 r. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia kupiło w Wilnie w dzielnicy Antokol przy ul. Se...
Do Jerozolimki prowadzi długa ulica Kalwaryjska (Kalvarijų). Znajduje się tu Kalwaria Wileńska, która ...
Przyrząd do przędzenia nici, napędzany pedałem....
Wiata...
Zlot turystyczny Polaków na Litwie – turystyczno-sportowy zlot Polaków na Litwie, stawiający sobie za ...
Początki Jarmarku Kaziukowego sięgają początku XVII w. Jarmark jest organizowany w ostatni weekend prz...
Schola „Śpiewające Rafałki” przy parafii św. Rafała Archanioła w Wilnie pod kierownictwem Krystyny Gre...
Stanisława Szwejkowska była gospodynią ks. Józefa Obrembskiego. Służyła ś.p. ks. prałatowi Józefowi pr...
W dniach 5-12 sierpnia 2012 r. kopia obrazu MB Częstochowskiej przebywała na Litwie, odwiedzając diece...
20 czerwca 1944 roku w Glinciszkach koło Podbrzezia zamordowano 38 osób....
Wypiek na stół wigilijny....