Gmina liczy około 15 wsi. ...
Gmina Mejszagoła jest miejscem o bogatej przeszłości historycznej. Tutejsze grodzisko świadczy o tym, ...
Regionalna rozgłośnia Polskiego Radia w Wilnie działająca w latach 1928–1939....
Parafia, Wojdaty...
Pomieszczenie, w którym się mieszka, nie ważne czy jest to mieszkanie, czy też dom własny....
Odprowadzić (tu) kogoś np. do domu....
Kwiaty Polskie - to festiwal, odbywający się w Niemenczynie. ...
Zlot turystyczny Polaków na Litwie – turystyczno-sportowy zlot Polaków na Litwie, stawiający sobie za ...
Ks. Adolf Trusewicz urodził się 31 października 1919 roku w Starych Trokach w diecezji wileńskiej....
Schola „Śpiewające Rafałki” przy parafii św. Rafała Archanioła w Wilnie pod kierownictwem Krystyny Gre...
„Nigdy w życiu nie byłem w Wilnie. (…) Przez całe moje życie, przynajmniej od czasu, kiedy doszedłem d...
W 1385 r. pomiędzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim została zawarta tak zwana unia kre...
Wypiek na stół wigilijny....