Gmina Sużany jest jedną z najbardziej oddalonych od Wilna, aż o 40 kilometrów. Przez teren płyną 4 rze...
Gmina Niemenczyn jest jedyną w rejonie wileńskim gminą miejską, Niemenczyn – jedynym miastem w rejoni...
Do Jerozolimki prowadzi długa ulica Kalwaryjska (Kalvarijų). Znajduje się tu Kalwaria Wileńska, która ...
Bardzo. W mowie np. haniebnie ładny....
W mowie wileńskiej oznacza to skasować bilet w transporcie....
Wilno - 600-tysięczne miasto, stolica niepodległej Litwy. Miasto jest pełne życia, szybko się rozwija....
Zlot turystyczny Polaków na Litwie – turystyczno-sportowy zlot Polaków na Litwie, stawiający sobie za ...
Zespół CASUS istnieje od sierpnia 2011 r. Działa przy parafii pw. św. Józefa w Korwiu (rej. wileński)....
Zespół „Stella Spei” istnieje od kwietnia 2004 r. Młodzież pisze wiersze, układa piosenki oraz sama je...
W dniach 5-12 sierpnia 2012 r. kopia obrazu MB Częstochowskiej przebywała na Litwie, odwiedzając diece...
W 1385 r. pomiędzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim została zawarta tak zwana unia kre...
Wypiek na stół wigilijny....