Gmina Rukojnie to przygraniczny teren znajdujący się w 18 km od Wilna. ...
Gmina Miedniki bogata jest miejscowości zabytkowych. Mieścił się tu niegdyś zamek warowny, znajduje si...
Dotychczas w osiedlu nie było ośrodka kultury. Centrum Wspólnoty powstało ze środków funduszy europejs...
Wilno - 600-tysięczne miasto, stolica niepodległej Litwy. Miasto jest pełne życia, szybko się rozwija....
Brzemia - garść lub naręcze ...
Lufcik - furtka okienna...
Czy wiecie, że w 1936 roku w obrębie miasta funkcjonowało zaledwie 5 linii autobusowych, a numery tele...
Kwiaty Polskie - to festiwal, odbywający się w Niemenczynie. ...
Na początku roku 1994 na Litwie została przyjęta ustawa o organizacjach społecznych, zgodnie z którą m...
Europejska Fundacja Praw Człowieka jest nowo utworzoną fundacją w Wilnie, będącą reakcją na ogromny wz...
Rzeczpospolita Pawłowska funkcjonowała 25 lat. Jej założycielem był ksiądz Paweł Ksawery Brzostowski. ...
W dniach 5-12 sierpnia 2012 r. kopia obrazu MB Częstochowskiej przebywała na Litwie, odwiedzając diece...
Wypiek na stół wigilijny....