Gmina Niemież znajduje się w odległości 8 km od Wilna. Największe osiedla to Niemież (centrum gminy) ...
Gmina graniczy z Białorusią i znajduje się tam międzynarodowe przejście graniczne zwane niegdyś Trakte...
Regionalna rozgłośnia Polskiego Radia w Wilnie działająca w latach 1928–1939....
Szkoła w Płocieniszkach powstała na początku XX wieku....
W mowie wileńskiej oznacza to skasować bilet w transporcie....
Stosowany do siekania ziemniaków (parzonki)....
Kwiaty Polskie - to festiwal, odbywający się w Niemenczynie. ...
Czy wiecie, że w 1936 roku w obrębie miasta funkcjonowało zaledwie 5 linii autobusowych, a numery tele...
Franciszek Żwirko - lotnik, oficer Wojska Polskiego, urodzony na Wileńszczyźnie. Razem ze Stanisławem ...
Rafał Kalinowski OCD (karmelita bosy), właściwe imię: Józef Kalinowski (ur. 1 września 1835 w Wilnie, ...
Powstanie narodowe rozpoczęte przez Piotra Wysockiego w nocy 29 XI 1830 r., zakończone w październiku ...
20 czerwca 1944 roku w Glinciszkach koło Podbrzezia zamordowano 38 osób....
Wypiek na stół wigilijny....