Gmina leży na południu od Wilna w odległości 12 kilometrów, po obu stronach kolei Wilno – Lida....
Wiejska gmina Niemenczyn ze wszystkich stron otacza jedyne w rejonie wileńskim miasto – Niemenczyn. Te...
Szkoła w Płocieniszkach powstała na początku XX wieku....
Dotychczas w osiedlu nie było ośrodka kultury. Centrum Wspólnoty powstało ze środków funduszy europejs...
Używana odzież, zniszczone ubranie...
Jastrząb...
Kwiaty Polskie - to festiwal, odbywający się w Niemenczynie. ...
Odbywa się latem każdego roku. Podczas festiwalu możemy podziwiać premiery teatralne, muzyczne. Odbywa...
Autor wielu dzieł i drobniejszych prac historycznych w większości tematycznie związanych z Wilnem i Wi...
Zbigniew Maciejewski (ur. 18.01.1960 r. w Wilnie) jest z wykształcenia biochemikiem, pracował jako dzi...
W 1385 r. pomiędzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim została zawarta tak zwana unia kre...
Powstanie narodowe rozpoczęte przez Piotra Wysockiego w nocy 29 XI 1830 r., zakończone w październiku ...
Wypiek na stół wigilijny....