Kowalczuki - jedna z przygranicznych gmin z Białorusią. Tereny gminy są położone wzdłuż kolei Wilno-Mi...
W 1905 r. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia kupiło w Wilnie w dzielnicy Antokol przy ul. Se...
Do Jerozolimki prowadzi długa ulica Kalwaryjska (Kalvarijų). Znajduje się tu Kalwaria Wileńska, która ...
Jeźli, Jeśli...
Jodłowiec - jałowiec...
Wilno - 600-tysięczne miasto, stolica niepodległej Litwy. Miasto jest pełne życia, szybko się rozwija....
Rzeczpospolita Pawłowska funkcjonowała 25 lat. Jej założycielem był ksiądz Paweł Ksawery Brzostowski. ...
Ksiądz Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 roku w Juszewszczyźnie (zwanej też Nowosadami) w po...
Patriarcha Wileńszczyzny, Duchowy Pasterz wielu pokoleń Polaków litewskich. Ksiądz Józef Obrembski był...
Rzeczpospolita Pawłowska funkcjonowała 25 lat. Jej założycielem był ksiądz Paweł Ksawery Brzostowski. ...
Wypiek na stół wigilijny....