Gmina leży na południu od Wilna w odległości 12 kilometrów, po obu stronach kolei Wilno – Lida....
Zamieszczone informacje pochodzą z pracy "Historia parafii św. Rafała Archanioła w Wilnie (od czasu po...
Głupi człowiek, dureń....
Wałuza - włóczęga...
Czy wiecie, że w 1936 roku w obrębie miasta funkcjonowało zaledwie 5 linii autobusowych, a numery tele...
Zlot turystyczny Polaków na Litwie – turystyczno-sportowy zlot Polaków na Litwie, stawiający sobie za ...
Stanisława Szwejkowska była gospodynią ks. Józefa Obrembskiego. Służyła ś.p. ks. prałatowi Józefowi pr...
Autor wielu dzieł i drobniejszych prac historycznych w większości tematycznie związanych z Wilnem i Wi...
Powstanie narodowe rozpoczęte przez Piotra Wysockiego w nocy 29 XI 1830 r., zakończone w październiku ...
„Nigdy w życiu nie byłem w Wilnie. (…) Przez całe moje życie, przynajmniej od czasu, kiedy doszedłem d...
Wypiek na stół wigilijny....