Gmina graniczy z Białorusią i znajduje się tam międzynarodowe przejście graniczne zwane niegdyś Trakte...
Podwileńska gmina Awiżenie....
Cmentarz z początku XIX w. - jest uważany za jeden z najpiękniejszych cmentarzy europejskich. Do nieda...
Do Jerozolimki prowadzi długa ulica Kalwaryjska (Kalvarijų). Znajduje się tu Kalwaria Wileńska, która ...
Bajstruk - nieślubne dziecko...
Wyrób garncarski, garnek...
Odbywa się latem każdego roku. Podczas festiwalu możemy podziwiać premiery teatralne, muzyczne. Odbywa...
Rzeczpospolita Pawłowska funkcjonowała 25 lat. Jej założycielem był ksiądz Paweł Ksawery Brzostowski. ...
Reżyser i kierownik artystyczny teatru. Urodzona w Wilnie. Od dzieciństwa pasjonuje się teatrem. Ab...
Rafał Kalinowski OCD (karmelita bosy), właściwe imię: Józef Kalinowski (ur. 1 września 1835 w Wilnie, ...
Powstanie narodowe rozpoczęte przez Piotra Wysockiego w nocy 29 XI 1830 r., zakończone w październiku ...
W 1385 r. pomiędzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim została zawarta tak zwana unia kre...
Wypiek na stół wigilijny....