Gmina liczy około 15 wsi. ...
20 czerwca 1944 roku w Glinciszkach koło Podbrzezia zamordowano 38 osób....
Projekt techniczny kościoła pochodzi z Polski: świątynię niemieską wzniesiono na wzór kościoła pw. Św....
Historię szkoły rozpoczyna rok 1945, kiedy otworzono tu szkołę początkową. ...
Drobno pocięta słoma, siano, trawa, botwina itp....
Szmata, ścierka...
Czy wiecie, że w 1936 roku w obrębie miasta funkcjonowało zaledwie 5 linii autobusowych, a numery tele...
Odbywa się latem każdego roku. Podczas festiwalu możemy podziwiać premiery teatralne, muzyczne. Odbywa...
Na początku roku 1994 na Litwie została przyjęta ustawa o organizacjach społecznych, zgodnie z którą m...
Ksiądz Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 roku w Juszewszczyźnie (zwanej też Nowosadami) w po...
20 czerwca 1944 roku w Glinciszkach koło Podbrzezia zamordowano 38 osób....
Powstanie narodowe rozpoczęte przez Piotra Wysockiego w nocy 29 XI 1830 r., zakończone w październiku ...
Wypiek na stół wigilijny....