Gmina liczy około 15 wsi. ...
Kowalczuki - jedna z przygranicznych gmin z Białorusią. Tereny gminy są położone wzdłuż kolei Wilno-Mi...
W taki sposób mówi się obraźliwie o obrączce, pierścionku lub innej biżuterii....
Wyraz zastępujący na Wileńszczyźnie druty do wiązania. ...
Rzeczpospolita Pawłowska funkcjonowała 25 lat. Jej założycielem był ksiądz Paweł Ksawery Brzostowski. ...
Odbywa się latem każdego roku. Podczas festiwalu możemy podziwiać premiery teatralne, muzyczne. Odbywa...
Rafał Kalinowski OCD (karmelita bosy), właściwe imię: Józef Kalinowski (ur. 1 września 1835 w Wilnie, ...
O Boże mój, jestem świadoma posłannictwa swego w Kościele św. Ustawicznym wysiłkiem moim jest wyprasza...
Rzeczpospolita Pawłowska funkcjonowała 25 lat. Jej założycielem był ksiądz Paweł Ksawery Brzostowski. ...
W 1385 r. pomiędzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim została zawarta tak zwana unia kre...
Wypiek na stół wigilijny....