Rejon solecznicki znajduje się na południowym wschodzie Litwy, tuż obok rejonu wileńskiego. Odległość ...
Ośrodek gminy jest położony w odległości 12 km od Wilna. Gmina od dawna słynie z ogrodnictwa, uprawy t...
Szkoła w Płocieniszkach powstała na początku XX wieku....
Dotychczas w osiedlu nie było ośrodka kultury. Centrum Wspólnoty powstało ze środków funduszy europejs...
Na Wileńszczyźnie tak nazywają małe dziecko....
Przyrząd do przędzenia nici, napędzany pedałem....
Początki Jarmarku Kaziukowego sięgają początku XVII w. Jarmark jest organizowany w ostatni weekend prz...
Czy wiecie, że w 1936 roku w obrębie miasta funkcjonowało zaledwie 5 linii autobusowych, a numery tele...
Stanisława Szwejkowska była gospodynią ks. Józefa Obrembskiego. Służyła ś.p. ks. prałatowi Józefowi pr...
Powstanie narodowe rozpoczęte przez Piotra Wysockiego w nocy 29 XI 1830 r., zakończone w październiku ...
20 czerwca 1944 roku w Glinciszkach koło Podbrzezia zamordowano 38 osób....
Wypiek na stół wigilijny....