20 czerwca 1944 roku w Glinciszkach koło Podbrzezia zamordowano 38 osób....
Gmina Niemenczyn jest jedyną w rejonie wileńskim gminą miejską, Niemenczyn – jedynym miastem w rejoni...
Do Jerozolimki prowadzi długa ulica Kalwaryjska (Kalvarijų). Znajduje się tu Kalwaria Wileńska, która ...
Regionalna rozgłośnia Polskiego Radia w Wilnie działająca w latach 1928–1939....
Na Wileńszczyźnie oznacza chustkę do nosa....
Wiata...
Odbywa się latem każdego roku. Podczas festiwalu możemy podziwiać premiery teatralne, muzyczne. Odbywa...
Kwiaty Polskie - to festiwal, odbywający się w Niemenczynie. ...
Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” jest najstarszym zespołem na Wileńszczyźnie, który ju...
Stanisława Szwejkowska była gospodynią ks. Józefa Obrembskiego. Służyła ś.p. ks. prałatowi Józefowi pr...
20 czerwca 1944 roku w Glinciszkach koło Podbrzezia zamordowano 38 osób....
Wypiek na stół wigilijny....