wsparcie

Zachęcamy wesprzeć naszą działalność, przekazując 2 proc. od podatku dochodowego
(formularz FR0512)

Formularz FR0512 v.2 można wypełnić przez internet mano VMI albo w oddziałach urzędów podatkowych (VMI) lub też pobrać formularz poniżej oraz wypełniony i podpisany wysłać pocztą do urzędu podatkowego na adres:

VMI prie FM
Deklaracijų tvarkymo skyriui
Neravų g. 8
LT-66402 Druskininkai

Formularz w formacie PDF (wstępnie przygotowany)

Chcąc przekazać 2% od podatku dochodowego należy prawidłowo wypełnić formularz.

W okienkach wpisać odpowiednio:
1 – pesel (asmens kodas),
2 – numer telefonu,
3V – imię, 3P – nazwisko,
4 – swój adres,
5 – 
okres rozliczeniowy 2014,
6S – 
zaznaczyć X,
E1 – typ podmiotu 2,
E2 – nasz kod: 302817018,
E3 – wskazać na co przeznaczone są środki WILNOPEDIA,
E5 – można wpisać 2018, jeżeli ma się zamiar przekazać podatek na kilka lat,
A następnie podpisać
(w wersji papierowej na dole imię i nazwisko słownie oraz podpis)

i wysłać pocztą lub złożyć osobiście w najbliższym urzędzie podatkowym.

 

Konto bankowe dla wpłat bezpośrednich:

AD BONUM, VšĮ paramos gavėjo kodas (identifikacinis nr.) 302817018
SWEDBANK, AB LT21 7300 0101 3230 6514
SWIFT kod HABALT22 (z zagranicy)
z dopiskiem „WILNOPEDIA”