Konkurs

„WILEŃSZCZYZNA MĄ OJCZYZNĄ”

Konkurs „Wileńszczyzna mą Ojczyzną” – konkurs na najciekawsze i najtreściwsze hasło
do WILNOPEDII – Internetowej Encyklopedii Wilna i Wileńszczyznywww.wilnopedia.lt

Finał i podsumowanie konkursu

Tuż przed Świętami, 20 grudnia 2018 r., w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się finał konkursu „Wileńszczyzna mą Ojczyzną”, zorganizowanego przez Internetową Encyklopedię Wilna i Wileńszczyzny WILNOPEDIA.LT. Na początku spotkania w imieniu organizatorów Adam Jurewicz przywitał wszystkich zebranych, podziękował sponsorom – Senatowi RP, Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, Ambasadzie RP w Wilnie, Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Podziękował komisji za to, ze podjęli się trudu przeglądania, poznawania, sprawdzania i oceniania prac. Padły szczególne słowa podziękowania dla nauczycieli za to, że podjęli się trudu wsparcia uczniów w tym, co robili.

Zaś członkowie komisji – wybitni poeci i wielcy znawcy i miłośnicy przeszłości i teraźniejszości Wilna i Wileńszczyzny – Wojciech Piotrowicz oraz Henryk Mażul – oprócz słów, skierowanych do nauczycieli, skierowali również słowa podziękowania do uczniów za to, że pomimo nadmiaru obowiązków i zajęć zechcieli wziąć udział w konkursie. Pan Henryk Mażul zaznaczył, że jest coś tak wspaniałego, jak nasza „mała Ojczyzna”, ludzie, którzy tutaj byli, trwali, walczyli o polskość, którym się należy bardzo niski pokłon. Wspomniał, że są osoby, które tutaj żyły i świeciły sobą – i o nich musimy pamiętać. Zaapelował również, że póki żyją ludzie, którzy mogą podzielić się wartościowymi wspomnieniami, warto z nimi porozmawiać, zanotować te wypowiedzi, ponieważ „dziś-jutro” może ich zabraknąć – i utworzy się „wielka wyrwa”. Zaznaczył, że to od nauczycieli zależy, na ile młodzież zechce pochylić się nad tymi tematami – dlatego po raz kolejny „nisko ukłonił się” w stronę nauczycieli. Zachęcił też, by dociec, kto leży w zapomnianych grobach na cmentarzach, zapytać starszych ludzi, póki jeszcze żyją, nawoływał ocalić te nasze wspólnie dziedzictwo, te „nasze dzieje”.

Jak zaznaczyli organizatorzy i członkowie komisji – bardzo cieszy fakt, że nadesłane prace przede wszystkim odpowiadały tematowi konkursu i odzwierciedlały tematy związane właśnie z tą naszą „małą Ojczyzną”, jaką jest Wileńszczyzna – jej historią, czy też miejscowościami.

Do finału zakwalifikowało się 7 uczestników. Wybranym finalistom towarzyszyło 5 nauczycieli. Finaliści reprezentowali 5 szkół Wilna i Wileńszczyzny: Wileńską Szkołę Lazdynai, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie, Szkołę Podstawową w Kiwiszkach, Gimnazjum im. św. St. Kostki w Podbrzeziu.

Warto zaznaczyć, że komisja do ostatniej chwili nie wiedziała imion i nazwisk uczestników, ponieważ prace były zakodowane – w celu obiektywnej oceny – więc komisja „pracowała w ciemno”, jak to określi pan Henryk Mażul. Jedyne dane, które były udostępnione dla komisji – to wiek autora pracy.

Oto lista laureatów:

NAGRODA GŁÓWNA
w konkursie „Wileńszczyzna mą Ojczyzną”
Rafał Osipowicz – nauczyciel Czesława Osipowicz
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

I miejsce
Sebastian Pawłowicz – nauczyciel Halina Pawłowicz
Gimnazjum im. św. St. Kostki w Podbrzeziu

II miejsce
Elżbieta Rosowska – nauczyciel Alina Swatkowska
Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach

III miejsce
Milena Mikielewicz – nauczyciel Halina Pawłowicz
Gimnazjum im. św. St. Kostki w Podbrzeziu

WYRÓŻNIENIE
za największą ilość haseł nadesłanych do konkursu „Wileńszczyzna mą Ojczyzną”
Sebastian Głazko – nauczyciel Waldemar Szełkowski
Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie

WYRÓŻNIENIE
za dociekliwość wykazaną w konkursie „Wileńszczyzna mą Ojczyzną”
Ariana Puncewicziute – nauczyciel Halina Pawłowicz
Gimnazjum im. św. St. Kostki w Podbrzeziu

WYRÓŻNIENIE
za innowacyjność wykazaną w konkursie „Wileńszczyzna mą Ojczyzną”
Ryszarda Barszczewskiego, Kariny Pawłowskiej, Andrzeja Zacharzewskiego – nauczyciel Swietłana Piesecka
Wileńska Szkoła Lazdynai

DYPLOM
za udział oraz zaangażowanie najliczniejszej grupy uczniów do konkursu „Wileńszczyzna mą Ojczyzną”
Halina Pawłowicz – nauczyciel Gimnazjum im. św. St. Kostki w Podbrzeziu

Dzięki wsparciu Senatu RP oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie laureaci otrzymali wartościowe nagrody. Nagroda główna – laptop; I, II i III miejsca – tablety. Ambasada RP w Wilnie ufundowała zestawy wartościowych książek. Wśród pozycji książkowych znalazła się książka „Wilno po polsku” autorstwa Wojciecha Piotrowicza i Henryka Mażula, toteż każdy uczestnik miał niepowtarzalną okazję otrzymać dedykacje od obu autorów.

Wszystkie prace po zredagowaniu zostaną zamieszczone na portalu WILNOPEDIA.LT, więc każdy będzie mógł zapoznać się z pracami finalistów konkursu.

Po nagrodzeniu laureatów, członkowie komisji podzielili się najpiękniejszym, co posiadali – własną twórczością. Pan Wojciech Piotrowicz zarecytował fragment wiersza, który napisał – jak sam stwierdził – bardzo dawno. „Wigilia” – oczekiwany moment na tę pierwszą gwiazdkę z punktu widzenia dziecka podrastającego. Na zakończenie recytacji, pan Wojciech  zaznaczył, że „…ten świat jest powiązany, wszystko zdaje się dalekie w czasie i przestrzeni, a później zaczyna się jakoś łączyć.” Przedstawił historię rodziny Hansenów – w jaki sposób jeden z nich okazał się na Wileńszczyźnie. Zaznaczył, że „jest dużo nieodkrytych haseł i faktów, dla Was, dla młodzieży, do penetracji, do poszukiwań, do zapoznania się z tym, do zbadania tego, do zapisania.”

„Po staremu sylwestrowo“ – pan Henryk Mażul opowiedział, jak sylwester można „przeżyć po staremu”. Na zakończenie życzył „wszystkiego najlepszego na ten cały nowy rok, dużo dziesiątek w szkole, dużo takiej grzecznej postawy wobec nauczycieli, pokornej postawy… byśmy spotkali się podczas kolejnych konkursów może za rok, a może i wcześniej.”

Na zakończenie spotkania wszyscy podzielili się opłatkiem, życzyli sobie zdrowych, pięknych, radosnych Świąt oraz pomyślnego Nowego Roku!

Tym, którzy nie zdążyli lub nie mieli możliwości wzięcia udziału w konkursie, mamy dobre wieści. Organizator zapowiada kolejne edycje konkursu i zachęca do aktywnego poszukiwania informacji i zamieszczania jej w internetowej encyklopedii WILNOPEDIA.LT, byśmy nie stracili tej wiedzy i mogli przekazać następnym pokoleniom.

Konkurs

Tematy prac konkursowych:
– Najciekawsze hasła związane z Wileńszczyzną.
– Najmniej znane informacje związane z Wileńszczyzną.
– Najciekawsze i najmniej znane informacje związane z Wileńszczyzną z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Prace można nadsyłać do następujących kategorii:
– Ciekawostki
– Dania
– Ludzie
– Miejscowości
– Obiekty
– Słowa
– Wydarzenia

Hasła
Każde z haseł podzielone jest na części:
1. Hasło
2. Skrót – streszczony opis hasła
3. Treść – część opisowa hasła
4. Hasło może też być uzupełnione informacją obrazkową lub filmową.
W przypadkach korzystania przez Autora z materiałów należy podać ich źródła.
Uwaga! Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość haseł.

Nagrody i wyróżnienia
– Nagroda główna – laptop
– Dodatkowe nagrody rzeczowe i wyróżnienia
– Wyróżnienia dla nauczycieli-koordynatorów za zaangażowanie
– Dyplomy uczestnictwa dla uczestników, szkół i nauczycieli

Adresaci
Młodzi Polacy mieszkający na Litwie – uczniowie klas 7-12 szkół i gimnazjów Wilna i Wileńszczyzny z polskim językiem nauczania z zaangażowaniem nauczycieli.

Do pobrania:
Zgłoszenie-formularz.doc
Regulamin

Prace konkursowe należy przesłać w terminie do 9 grudnia 2018 r. w wersji tekstowej elektronicznej (*.doc, *.docx, *.odt lub innej wersji edytowalnej) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym na adres mailowy: konkurs@wilnopedia.lt

UWAGA!!! Przesłanie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację zgodnie z regulaminem Wilnopedii oraz na gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych dla potrzeb Wydawcy.

Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać kompetentne niezależne jury, składające się z 3 osób.

W grudniu odbędzie się finał konkursu, podczas którego wybranym uczestnikom zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.

„Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”