Polski Artystyczny Zespół Pieśni i Tańca „Wilia”

Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” jest najstarszym zespołem na Wileńszczyźnie, który już od 1955 roku propaguje polską kulturę, folklor i tradycje na Litwie, jak też poza jej granicami.

Zespół bierze aktywny udział w krajowych oraz międzynarodowych festiwalach i przeglądach, ma na swym koncie ponad 1500 koncertów na różnych scenach Litwy i poza jej granicami.

Za całokształt działalności artystycznej i kultywowanie tradycji polskich na Litwie zespół został wyróżniony wieloma odznakami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej.

Zespół ma w swoim repertuarze polskie tańce narodowe, suity regionalne z prawie wszystkich regionów Polski oraz bliskie sercu pieśni i tańce Ziemi Wileńskiej.Źródła:
http://wilia.lt/
https://www.facebook.com/groups/281013014559/

Ostatnia aktualizacja: 19 lutego, 2016
Jeżeli chcesz uzupełnić lub nie zgadzasz się z podaną informacją skontaktuj się z wydawcą lub napisz nowy artykuł.