Zlot turystyczny Polaków na Litwie

Zlot turystyczny Polaków na Litwie – turystyczno-sportowy zlot Polaków na Litwie, stawiający sobie za cel rozwój turystyki i krajoznawstwa, zapoznanie się z historią, tradycjami ludowymi, etnografią i walorami przyrodniczymi Wileńszczyzny.

W końcu stycznia 1989 roku w podwileńskiej Białej Wace miały miejsce I Zimowe Igrzyska Polaków na Litwie. Powstał wówczas pomysł zorganizowania zlotu turystycznego Polaków na Litwie. Na fali odrodzenia Polaków na Litwie powstała nowa impreza ciesząca się dużą popularnością i trwa nieprzerwanie aż do dziś (2008 r.).

Inicjatorami pierwszego zlotu byli Anna Adamowicz, Henryk Mażul, Ludwik Adamowicz, Michał Sienkiewicz i inni.

Zloty odbywają się co roku, w różnych zakątkach Wileńszczyzny. Symbolem zlotu jest róża wiatrów umajona w paproć.

Jubileuszowy XX zlot odbył się w dniach 4-6 lipca 2008 r. w rejonie wileńskim, gminie sużańskiej, wsi Dauksze, nad jeziorem Ilgo.

Obecnie organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych (SIS).

 Źródła:
1. Oficjalna strona Zlotu turystycznego Polaków na Litwie: http://www.zlot.lt
2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zlot_turystyczny_Polak%C3%B3w_na_Litwie

Ostatnia aktualizacja: 3 lipca, 2012
Jeżeli chcesz uzupełnić lub nie zgadzasz się z podaną informacją skontaktuj się z wydawcą lub napisz nowy artykuł.