Zbigniew Maciejewski

Zbigniew Maciejewski (ur. 18.01.1960 r. w Wilnie) jest z wykształcenia biochemikiem, pracował jako dziennikarz i tłumacz, społecznie był zaangażowany jako reżyser i animator polskich środowisk teatralnych, od wielu lat bierze udział w działalności charytatywnej.

Od 1990 roku zawodowo związany ze szkolnictwem polskim na Litwie. Obecnie pełni funkcję dyrektora Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu.

Poeta i pieśniarz, wykonujący utwory własne, jak też innych poetów, do których słów napisał muzykę – m. in. ks. Jana Twardowskiego, Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Włodzimierza Wysockiego, tragicznie zmarłych Sławomira Worotyńskiego, Edwarda Stachury.

Debiutował zbiorkiem poezji „Dokąd?…” (1990 r.), wydanym nakładem Kurii Metropolitalnej w Warszawie.

W oficynie Literatów i Dziennikarzy „Pod Wiatr” opublikował dwa zbiory wierszy: „Czołem, kameleoni” (1994) i „Lekcja religii” (2001).

Zbiór wierszy „Siewca” (2010) jest podsumowaniem poetyckiego dorobku autora.

Lekcja religii

Prosiłem,
milczałem,
– daj.

Gdy rzekłeś
– bierz,
pojąłem,

za co Cię,
Panie,
na krzyż.

18.01.1999

 Źródła:
http://www.magwil.lt/archiwum/2010/mg1/sty7.htm

Ostatnia aktualizacja: 9 sierpnia, 2012
Jeżeli chcesz uzupełnić lub nie zgadzasz się z podaną informacją skontaktuj się z wydawcą lub napisz nowy artykuł.