Wilno

Wilno jest stolicą Litwy i liczy ponad 540 tys. mieszkańców (dane z początku 2012 r.).

Miasto jest położone przy ujściu rzeczki Wilenki (lit. Vilnia) do rzeki Wilii (lit. Neris). Wileńska starówka jest jedną z najwspanialszych starówek w Europie i w 1994 r. zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

W Wilnie mieści się jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie. Jest to miasto kościołów katolickich, prawosławnych, cerkwi i synagog. Jest tu nawet karaimska kienesa. Jest to miasto o zróżnicowanej strukturze narodowościowej, kulturowej i wyznaniowej.Źródła:
Przewodnik "LITWA piękna nieznajoma", oprac. Beata Piasecka, 2005

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca, 2012
Jeżeli chcesz uzupełnić lub nie zgadzasz się z podaną informacją skontaktuj się z wydawcą lub napisz nowy artykuł.