Szkarpetki, szkarpetka

Skarpety, skarpeta

Słowa używane na terenie Wileńszczyzny.Źródła:


Ostatnia aktualizacja: 16 sierpnia, 2012
Jeżeli chcesz uzupełnić lub nie zgadzasz się z podaną informacją skontaktuj się z wydawcą lub napisz nowy artykuł.