Siekacz do parzonki

Stosowany do siekania ziemniaków (parzonki).

Oznacza urządzenie, sprzęt rolny stosowany do siekania ziemniaków (parzonki) w większej ilości dla trzody chlewnej, kur, krów. Wykonany jest z kija i na nim zamocowanego metalowego, skręconego w postaci litery „S” małego wężyka, szerokiego noża.

Słowo używane w gospodarstwach rolnych Wileńszczyzny – m.in. Dukszt, Suderwy, Mejszagoły, Turgiel, Podbrzezia.Źródła:


Ostatnia aktualizacja: 11 września, 2012
Jeżeli chcesz uzupełnić lub nie zgadzasz się z podaną informacją skontaktuj się z wydawcą lub napisz nowy artykuł.