Rzeczpospolita Pawłowska (Paulavos respublika, Pavlovo respublika)

Rzeczpospolita Pawłowska funkcjonowała 25 lat. Jej założycielem był ksiądz Paweł Ksawery Brzostowski.

Ksiądz nabył wieś w 1767 roku. Dwa lata później pańszczyznę ksiądz Brzostowski zastąpił oczynszowaniem oraz nadał chłopom wolność osobistą. Chłopi utworzyli samorząd. Dnia 4 kwietnia 1791 została uchwalona konstytucja Rzeczpospolitej Pawłowskiej. Rzeczpospolita miała również własną jednostkę pieniężną, szkołę, skarb oraz herb.

Utworzona była na terenie wsi Pawłowo (Pavlavas), koło Wilna. Obejrzeć pozostałości (ruiny) tej Republiki samorządowej można jadąc drogą Turgiele (Turgeliai) – Jaszuny (Jašiūnai).Źródła:


Ostatnia aktualizacja: 9 września, 2012
Jeżeli chcesz uzupełnić lub nie zgadzasz się z podaną informacją skontaktuj się z wydawcą lub napisz nowy artykuł.