Przepuścić

Odprowadzić (tu) kogoś np. do domu.

Może też oznaczać ustąpić komuś drogę.Źródła:
Gwara wileńska

Ostatnia aktualizacja: 28 września, 2012
Jeżeli chcesz uzupełnić lub nie zgadzasz się z podaną informacją skontaktuj się z wydawcą lub napisz nowy artykuł.