Płocieniska Szkoła Podstawowa (rejon wileński)

Szkoła w Płocieniszkach powstała na początku XX wieku.

Opis historyczny:

Dokładnej daty założenia szkoły nie wiadomo, pierwsze dane znaleziono w archiwum z 1912 roku. Kupiono od gospodarza z Płocieniszek 2 ha ziemi i zbudowano szkołę. Jedna część budynku miała 2 izby klasowe i przestrzenny korytarz, druga natomiast mieszkanie dla nauczyciela: 2 pokoje i kuchnię.

Dane z archiwum: „1 czerwca 1923 rok była 1 klasa, 2 oddziały, 6 chłopców i 2 dziewczynki ……………… 1 października 1923 rok – szkoła publiczna, 2 klasy, 3 oddziały ……….. 1 grudnia 1923 rok 2 klasy, 3 oddziały – klasa 1 (1 i 3 oddział – 28 uczniów), klasa 2 (2 oddział – 19 uczniów), 29 chłopców i 18 dziewcząt.”

Od 1922 roku do 1955 roku była to szkoła początkowa. Podczas wojny (1939-1945) zajęć w szkole nie było. W 1940 roku była próba przekształcenia szkoły w szkołę z nauczaniem w języku litewskim. Uczniowie zbojkotowali i do tego nie doszło. (Z relacji starszego pana, byłego ucznia szkoły) W czerwcu 1944 roku w szkole mieścił się szpital polowy Armii Krajowej.

Pierwszymi nauczycielami byli: Gabriela Trzeciakówna, Jan Bartoszewicz. Po wojnie Jan Jastrzębski.

W 1955 roku przekształcono w Płocieniską Szkołę Siedmioletnią (poziom podstawowy).

Z powodu braku sal klasowych zlikwidowano mieszkanie nauczyciela. Pierwszym dyrektorem był Jan Chmielewski (do 1961 roku). W 1961 roku dyrektorem został Władysław Tomaszewski. Od 2002 do 2010 roku funkcję dyrektora pełnił Bogdan Monkiewicz.

W 1962 roku dobudowano z cegły 2 sale klasowe i korytarz.

Było dużo uczniów:

Np. w 1984/85 latach w szkole uczyło się ponad 120 uczniów. Więc praca w szkole odbywała się w dwie zmiany, a nawet trzy. Istniała też szkoła wieczorowa, dzięki której wielu młodych ludzi miało możność zdobyć średnie wykształcenie.

Szkoła była ostają polskości. Pielęgnowano tu kulturę polską, polskie tradycje narodowe. Pomimo fal rusyfikacji polskość w tej szkole nigdy nie przygasła.

Szkoła była ogniskiem kultury na wsi. Na większe ogólnoszkolne imprezy przychodziła młodzież i rodzice z okolicy.

Przez wszystkie lata trwania była to szkoła jednojęzyczna.

 Źródła:


Ostatnia aktualizacja: 3 lipca, 2012
Jeżeli chcesz uzupełnić lub nie zgadzasz się z podaną informacją skontaktuj się z wydawcą lub napisz nowy artykuł.