Parzonka, parzanica

Gotowane ziemniaki

Gotowane ziemniaki w saganie, a później siekane siekaczem (specjalne urządzenie wykonane z kija, a na nim zamocowanego metalowego skręconego w postaci  litery „S” małego wężyka noża) i podawane dla trzody chlewnej. Może to być również gotowana trawa z otrębami.

Słowo używane w gospodarstwach rolnych Dukszt, Suderwy, Mejszagoły, Turgiel i in.Źródła:


Ostatnia aktualizacja: 16 sierpnia, 2012
Jeżeli chcesz uzupełnić lub nie zgadzasz się z podaną informacją skontaktuj się z wydawcą lub napisz nowy artykuł.