Nosówka

Na Wileńszczyźnie oznacza chustkę do nosa.


Ostatnia aktualizacja: 28 września, 2012
Jeżeli chcesz uzupełnić lub nie zgadzasz się z podaną informacją skontaktuj się z wydawcą lub napisz nowy artykuł.