Leokadia Komaiszko

Dziennikarka, fotograficzka, redaktorka i twórczyni Listów z dalekapisarka i poetka o polskich korzeniach z Litwy rodem, autorka książek poetyckich i reporterskich o losach Polaków poza Polską, od wielu lat mieszka w Belgii.

Urodziła się w Nasielanach na Wileńszczyźnie. Ukończyła studia dziennikarskie w Mińsku. Pracowała w dzienniku „Czerwony Sztandar” – „Kurier Wileński”. Od 1994 r. mieszka w Belgii. Autorka książek reporterskich o Polakach w Kazachstanie, na Syberii, Kaukazie, Białorusi, Litwie. Współautorka almanachów poetyckich, książek, portali oraz audycji radiowych i telewizyjnych o Kresach, Litwie, emigracji, Polsce, Belgii; telewizyjnych i radiowych programów literacko-dziennikarskich w języku polskim, francuskim, angielskim, litewskim. Współzałożycielka stowarzyszenia słowiańskich i bałtyckich kultur „SlaWa” oraz polsko-belgijskiej organizacji non-profit „Salon Polonais Culture Art Littérature”. 

Od 1996 r. społecznie redaguje i wydaje periodyk społeczno-literacki i kulturalny w języku polskim, z zasięgiem na świat „Listy z daleka”, który jako unikatowe czasopismo został włączony do Biblioteki Klasycznych Tekstów Literatury Świata w ramach projektu UNESCO.

Wydane książki:
– W stronę światła. Wydawnictwo WSP im. T. Kotarbińskiego, Zielona Góra 1992;
– Motyle na łąkach dzieciństwa. Oficyna Dziennikarzy i Literatów „Pod wiatr”, Warszawa 1993;
– Nawet ptaki wracają. Zbiór reportaży o życiu Polaków poza Polską. Lublin 1999;
– Même les oiseaux reviennent. J. Chauveheid, Belgia 2006;
– Zielonosenne kaktusy. Listy z daleka, Liège, 2003;
– Wiatr z Hamburga. Norbertinum, Lublin 2005;
– Tajemny kwiat ruty. Listy z daleka, Liège  2008;
– Leodium, qui sera à moi. Mon Petit Editeur, Paryż  2010;
–  Światło Północy. Polonica, Stockholm, 2015.

Portret poetki Leokadii Komaiszko (pastel) wykonał Zbyszek Ikona – Kresowaty.Ostatnia aktualizacja: 23 sierpnia, 2020
Jeżeli chcesz uzupełnić lub nie zgadzasz się z podaną informacją skontaktuj się z wydawcą lub napisz nowy artykuł.