Landwarów (Lentvaris)

Landwarów oddalony od Wilna o 5 km.

Można obejrzeć tu dawny pałac Tyszkiewiczów z końca XIX w. (powstał wg projektu belgijskiego architekta de Waegha), w którym mieści się obecnie dyrekcja fabryki dywanów. Część zbiorów mebli i sztuki z tego pałacu można podziwiać w muzeum na zamku w Trokach. Rezydencję otacza piękny park założony przez słynnego ogrodnika Tyszkiewiczów Eduarda Andre w końcu XIX wieku. Władysław Tyszkiewicz, właściciel majątku, w 1926 r. ufundował w Landwarowie neoromański kościół p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Prace wykończeniowe wnętrza kościoła odbywały się w latach 1941-1942. Monumentalna polichromia została wykonana przez zespół artystów wileńskich według projektu profesora USB Jerzego Hoppera.Źródła:
Przewodnik "LITWA piękna nieznajoma", oprac. Beata Piasecka, 2005

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca, 2012
Jeżeli chcesz uzupełnić lub nie zgadzasz się z podaną informacją skontaktuj się z wydawcą lub napisz nowy artykuł.