Kościół pw. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu

Projekt techniczny kościoła pochodzi z Polski: świątynię niemieską wzniesiono na wzór kościoła pw. Św. Ojca Pio w osiedlu Pawłowo obok Gdańska. Był on dostosowany do warunków i klimatu litewskiego. Budowę rozpoczęto w roku 2004.

Inicjatywa wybudowania katolickiej świątyni w Niemieżu pochodzi od ks. Dariusza Stańczyka, powstała ona w roku 2002. Projektowaniem i związanymi z tym sprawami zajął się starosta Niemieża Włodzimierz Sipowicz, wówczas pełniący również funkcje przewodniczącego wspólnoty niemieskiej. Projektowanie (opracowanie planu szczegółowego, usunięcie kabli z miejsca budowy etc.) trwało około 2 lat. Prace projektowe sfinansowała gmina niemieska oraz wspólnota niemieska pod czujnym okiem Włodzimierza Sipowicza.

Od roku 2008 niemieżanie gromadzą się na nabożeństwa w nowo wybudowanym kościele, który został wówczas poświęcony przez wileńskiego sufragana ś.p. ks. bpa Juozasa Tunaitisa. Kościół św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu jest kościołem rektoralnym wileńskiej parafii pw. św. Teresy.

6 listopada 2011 r. w Niemieżu metropolita wileński, kardynał Audrys Juozas Bačkis konsekrował nowo wybudowany kościół pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego. Do tej pory wierni z parafii niemieskiej, która jest filią parafii św. Teresy w Wilnie, nie mieli własnej świątyni. Na msze święte jeździli albo do kościołów w okolicznych miejscowościach, albo do Wilna.

Święty Rafał Kalinowski urodzony w Wilnie w 1835 roku był polskim karmelitą bosym, powstańcem styczniowym, zesłańcem Syberii. Zmarł w Wadowicach w 1907 roku. Papież Jan Paweł II beatyfikował ojca Rafała Kalinowskiego 22 czerwca 1983 roku na Błoniach Krakowskich, a kanonizował w Rzymie 17 listopada 1991 roku. Święto patronalne przypada 20 listopada.

W Niemieżu od wielu lat działa jeden z nielicznych na świecie meczetów tatarskich, obecnie na terenie osiedla powstał też kościół katolicki.Źródła:
http://www.tygodnik.lt/201146/bliska1.html

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca, 2016
Jeżeli chcesz uzupełnić lub nie zgadzasz się z podaną informacją skontaktuj się z wydawcą lub napisz nowy artykuł.