Kajet

Zeszyt.

Słowo używane w XX w. w gminach Dukszty i Mejszagoła na Wileńszczyźnie.Źródła:


Ostatnia aktualizacja: 20 października, 2012
Jeżeli chcesz uzupełnić lub nie zgadzasz się z podaną informacją skontaktuj się z wydawcą lub napisz nowy artykuł.