Jeżeli

Jeźli, Jeśli

Wyraża warunek, kondycję. Używa się niekiedy błędnie zamiast „czy”.



Źródła:
http://swil.zozlak.org/?prototyp=

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca, 2012
Jeżeli chcesz uzupełnić lub nie zgadzasz się z podaną informacją skontaktuj się z wydawcą lub napisz nowy artykuł.