Gmina Miedniki (Medininkų seniūnija)

Gmina Miedniki bogata jest miejscowości zabytkowych. Mieścił się tu niegdyś zamek warowny, znajduje się tu Góra Józefowa.

Gmina Miedniki mieści się przy granicy Litwa-Białoruś. Jest jedną z gmin zabytkowych. Przed wiekami stał tu zamek warowny. Mieszkały i gościły tu osoby koronowane. Mieszkał tu między innymi św. Kazimierz, patron Polski i Litwy wraz z Janem Długoszem. W 1402 roku zamek został spalony. Na dzień dzisiejszy są tam tylko ruiny zamku. W 1944 roku NKWD wzięło tu do niewoli około 6 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Na miejscowym cmentarzu znajduje się grób Nieznanego Żołnierza Polskiego, a w 2001 roku ustawiono tu Krzyż Katyński.

Na zachodzie od niegdyś królewskiej wsi Miedniki znajduje się góra Józefowa – największe wzniesienie nad poziomem morza na Litwie (292 m).

Patronem miejscowego kościoła jest św. Kazimierz (kościół pw. Trójcy Świętej i św. Kazimierza).

Gmina liczy 39 wsi, w których mieszka ponad 1500 osób, w 85 procentach Polaków. Prawie połowa wszystkich mieszkańców to emeryci. W Miednikach jest szkoła średnia, która jest jedną z najtarszych na Wileńszczyźnie. W szkole znajduje się muzeum Józefa Łukaszewicza – rewolucjonisty i uczonego pochodzącego z tej gminy.

W osiedlu działa zespół „Przepióreczka”.Źródła:
Czesława Paczkowska: "Rejon Wileński" (wydawnictwo "Spauda" 2005 rok)

Ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia, 2012
Jeżeli chcesz uzupełnić lub nie zgadzasz się z podaną informacją skontaktuj się z wydawcą lub napisz nowy artykuł.