Gmina Mickuny (Mickūnų seniūnija)

Na wschód od Wilna przy Nowej Wilejce leżą Mickuny, ośrodek gminy o tej samej nazwie.

W Mickunach przed wojną miał swój majątek premier Aleksander Prystor, a jego żona założyła szkołę. Na początku XIX wieku osiedle Mickuny należało do profesora Uniwersytetu Stefana Batorego Augusta Becu, ojczyma Juliusza Słowackiego. On często spędzał tu wakacje i nawet uczestniczył w konsekracji kościoła w 1826 roku. Mickuny zostały opisane w powieści „Znachor”. Kościół mickuński ostatnio został rozbudowany, otrzymał nową dzwonnicę i figurę Matki Boskiej.Źródła:
Czesława Paczkowska: "Rejon Wileński" (wydawnictwo "Spauda" 2005 rok)

Ostatnia aktualizacja: 12 lipca, 2012
Jeżeli chcesz uzupełnić lub nie zgadzasz się z podaną informacją skontaktuj się z wydawcą lub napisz nowy artykuł.