Gmina Dukszty (Dūkštų seniūnija)

Gmina jest położona w odległości 30 km na zachód od Wilna. Jest gminą leśną i rolniczą.

W ośrodku gminy działał zakon ojców pijarów. Ich staraniem w 1790 roku powstała tu szkoła. Mieści się tu duży neogotycki kościół św. Anny. Za aktywny udział mieszkańców okolicy w Powstaniu Styczniowym kościół został zamknięty przez władze carskie, później został oddany pod cerkiew prawosławną. Na początku XX wieku świątynię zwrócono katolikom.

 Źródła:
Czesława Paczkowska: "Rejon Wileński" (wydawnictwo "Spauda" 2005 rok)

Ostatnia aktualizacja: 14 sierpnia, 2012
Jeżeli chcesz uzupełnić lub nie zgadzasz się z podaną informacją skontaktuj się z wydawcą lub napisz nowy artykuł.