Festiwal św. Krzysztofa (Kristupo vasaros festivalis)

Odbywa się latem każdego roku. Podczas festiwalu możemy podziwiać premiery teatralne, muzyczne. Odbywają się koncerty jazzowe, recitale autorskie. Miejscem Festiwalu są zabytkowe kościoły, pełne uroku wileńskie podwórka, a nawet pałace.

Jest to niewątpliwie wielką atrakcją dla turystów, ale również dla mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny, ponieważ znajdą tu bliskie sercu i duszy przedsięwzięcie.

Festiwal św. Krzysztofa jest największym i jednym z najbardziej widowiskowych festiwali na Litwie, trwającym przez dwa miesiące (lipiec-sierpień). Podczas Festiwalu słuchaczom zostaje przedstawionych około 50 oryginalnych przedsięwzięć (imprez).

Motto Festiwalu: wszystkie rodzaje są dobre, za wyjątkiem nudnych! Obok arcydzieł muzyki klasycznej brzmi jazz, world music, odbywają się eksperymentalne projekty, są organizowane tradycyjne cykle.Źródła:
www.kristupofestivaliai.lt

Ostatnia aktualizacja: 2 lipca, 2012
Jeżeli chcesz uzupełnić lub nie zgadzasz się z podaną informacją skontaktuj się z wydawcą lub napisz nowy artykuł.