Chrzest Litwy

W 1385 r. pomiędzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim została zawarta tak zwana unia krewska (personalna).

Na mocy tej unii Wielki Książe Litewski Władysław Jagiełło miał się ożenić z młodą polską królową Jadwigą i ochrzcić Litwę. W 1387 r.  król Jagiełło zburzył pogańską świątynię, zgasił święty ogień oraz ponownie założył biskupstwo i zbudował katedrę.

Na początku ochrzczone zostało Wilno, a potem Jagiełło chrzcił bardziej popularne miejscowości. Nie ochrzczona została tylko Żmudź.

Ponieważ na Litwie nie było księży katolickich, Jagiełło przybył z tłumaczami, z tego powodu prawdy katolickie i poglądy nie zostały wyjaśnione do końca. Ludzie przychodzili na chrzest grupami. Każda grupa była chrzczona innym imieniem. Jako prezent na chrzest każdy nowoochrzczony otrzymywał lnianą koszulę. Ten prezent był jedną z najważniejszych przyczyn, dlaczego ludzie szli na chrzest.

Chrzest wykonany na szybko nie był bardzo owocny i niewiele się w państwie zmieniło, jednak Litwini otrzymali wsparcie Krzyżaków, co było najważniejsze dla władz litewskich.Źródła:
1. Przewodnik "Wilno", Tomas Venclova, 2007 r.
2. Lietuvos istorija, red. A. Szapoka, 1988 r.

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego, 2014
Jeżeli chcesz uzupełnić lub nie zgadzasz się z podaną informacją skontaktuj się z wydawcą lub napisz nowy artykuł.