Baliński Michał (1794-1864)

Autor wielu dzieł i drobniejszych prac historycznych w większości tematycznie związanych z Wilnem i Wileńszczyzną, m.in.: "Historia miasta Wilna" (1836-1837), "Pamiętniki o królowej Barbarze" (1837-1840), "Pamiętniki o Janie Śniadeckim (1865), "Dawna Akademia Wileńska (1862).

Baliński Michał, ur. 14 VIII 1794 w Terespolu, zm. 3 I 1864 w Wilnie. Ukończywszy w 1815 r. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Wileńskiego prowadził rozległe studia z dziedziny humanistyki (m.in. u J.Lelewela).

Redaktor „Tygodnika Wileńskiego” w latach 1816-1819. Popularyzował czytelnictwo, sekretarz Towarzystwa Typograficznego Wileńskiego, członek Towarzystwa Szubrawców.

Od 1847 r. osiadł w Jaszunach k\Wilna, gdzie zgromadził pokaźne zbiory książek z zakresu historii i prawa.

 

 

 Źródła:
1. Encyklopedia Powszechna wyd. Gutenberga, T.2
2. Encyklopedia Fogra

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego, 2014
Jeżeli chcesz uzupełnić lub nie zgadzasz się z podaną informacją skontaktuj się z wydawcą lub napisz nowy artykuł.